149,000 

Chương trình bao gồm các nội dung chính sau:

  • Kiến thức nền tảng về khởi nghiệp: Học viên sẽ được học về các khái niệm, nguyên tắc, mô hình khởi nghiệp,…
  • Kỹ năng xây dựng ý tưởng: Học viên sẽ được học cách tìm kiếm ý tưởng, đánh giá ý tưởng, phát triển ý tưởng,…
  • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh: Học viên sẽ được học cách lập kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, xác định đối tượng mục tiêu,…
  • Kỹ năng huy động vốn: Học viên sẽ được học cách tìm kiếm nguồn vốn, đàm phán với nhà đầu tư,…
  • Kỹ năng quản trị doanh nghiệp: Học viên sẽ được học cách quản lý tài chính, nhân sự, vận hành doanh nghiệp,…
Lo-trinh-xay-dung-va-phat-trien-startup
Lộ Trình Xây Dựng Và Phát Triển Startup