68,000 

Khóa học bao gồm 5 phần chính:

 • Phần 1: Tổng quan về Instagram

Trong phần này, bạn sẽ được học về:

 • Giới thiệu về Instagram
 • Hành vi người dùng trên Instagram
 • Định hướng kinh doanh trên Instagram
 • Phần 2: Xây dựng và phát triển kênh Instagram

Trong phần này, bạn sẽ được học về:

 • Cách tạo và tối ưu tài khoản Instagram
 • Cách tìm kiếm ý tưởng nội dung
 • Cách viết bài bán hàng hiệu quả
 • Cách khai thác Story và IGTV
 • Cách chăm sóc khách hàng hiệu quả
 • Phần 3: Marketing trên Instagram

Trong phần này, bạn sẽ được học về:

 • Các chiến lược marketing trên Instagram
 • Cách sử dụng KOL, quà tặng, biến đối thủ thành bạn, livestream, quảng cáo
 • Phần 4: Phân tích và đo lường hiệu quả

Trong phần này, bạn sẽ được học về:

 • Cách phân tích hiệu quả hoạt động trên Instagram
 • Cách tối ưu các chỉ số trên Instagram
 • Phần 5: Thực hành

Trong phần này, bạn sẽ được thực hành các kiến thức và kỹ năng đã học trên tài khoản Instagram của mình.

Khoa-hoc-kinh-doanh-tren-Instagram-tu-@caocaobycaochen
Khóa học kinh doanh trên Instagram từ @caocaobycaochen – Xây dựng thương hiệu với hơn 200k followers và mang về đơn hàng đều đặn mỗi ngày