149,000 

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công, bao gồm:

  • Kiến thức nền tảng về khởi nghiệp: Học viên sẽ được học về các khái niệm, nguyên tắc, mô hình khởi nghiệp,…
  • Kỹ năng xây dựng ý tưởng: Học viên sẽ được học cách tìm kiếm ý tưởng, đánh giá ý tưởng, phát triển ý tưởng,…
  • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh: Học viên sẽ được học cách lập kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, xác định đối tượng mục tiêu,…
  • Kỹ năng huy động vốn: Học viên sẽ được học cách tìm kiếm nguồn vốn, đàm phán với nhà đầu tư,…
  • Kỹ năng quản trị doanh nghiệp: Học viên sẽ được học cách quản lý tài chính, nhân sự, vận hành doanh nghiệp,…
Khoa-hoc-GIAM-DOC-KHOI-NGHIEP-CEO-BEGINNER
Khóa học Giám Đốc Khởi Nghiệp – CEO Beginner