68,000 

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

  • Các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng nâng cao: Học viên sẽ được học về các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng nâng cao, chẳng hạn như design pattern, lập trình hướng đối tượng đa luồng,…
  • Các ứng dụng thực tế của lập trình hướng đối tượng: Học viên sẽ được học về cách áp dụng lập trình hướng đối tượng vào các dự án thực tế.
Chuyen-Sau-Lap-Trinh-Huong-Doi-Tuong
Khóa học Chuyên Sâu Lập Trình Hướng Đối Tượng