99,000 

Chương trình bao gồm các nội dung chính sau:

  • Kiến thức nền tảng về khởi nghiệp: Học viên sẽ được học về các khái niệm, nguyên tắc, mô hình khởi nghiệp,…
  • Kinh nghiệm thực tế từ các doanh nhân thành công: Học viên sẽ được lắng nghe chia sẻ từ các doanh nhân thành công, giúp họ hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội của khởi nghiệp.
  • Kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công: Học viên sẽ được học các kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công, chẳng hạn như xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch kinh doanh, huy động vốn, quản trị doanh nghiệp,…
De-khoi-nghiep-thanh-cong
Để Khởi Nghiệp Thành Công – CEO Việt Nam