Danh mục Lập trình này là nơi bạn có thể khám phá các ngôn ngữ lập trình từ cơ bản đến nâng cao, học cách giải quyết vấn đề thông qua mã code và hiểu rõ hơn về các khái niệm quan trọng như thuật toán, cấu trúc dữ liệu và thiết kế phần mềm.