Tổng hợp những khóa học riêng lẻ thành combo, bao gồm cùng tác giả, cùng lĩnh vực. Từ đó, giúp người khách hàng sở hữu khóa học đầy đủ nhất với giá tốt nhất.